Algemeen

 • Lijst Someren-Heide is de politieke partij uit Someren-Heide die zich inzet voor alle inwoners van Someren, maar in het bijzonder voor de inwoners uit Someren-Heide. Lijst Someren-Heide heeft met de verkiezingen van 2014 2 zetels behaald.
  Zij zit samen met Gemeenschapslijst Someren-Eind en Sluis XIII in de oppositie.Lijst Someren-Heide wordt in de raad vertegenwoordigd door: Marco Stolwijk en Hans van Tulden. Daarbij worden zij ondersteund door Frans Venmans, die de functie van burgerlid invult in de commissie Burger en Bestuur en Miranda v.d. Kruijs als burgerlid in de commissie Ruimte.De 1e of de 2e maandag van de maand komt Lijst Someren-Heide bij elkaar in gemeenschapshuis De Bunt voor de Achterbanvergadering. Iedereen is hierbij van harte welkom. Aanvang 20.00 uur. Zie voor de precieze data het kopje: AgendaDe speerpunten voor de periode 2014-2018:
 • Basisscholen behouden;
 • Kwalitatief goed buitengebied;
 • Maatwerk bedrijvigheid buitengebied;
 • Kerkendijk renoveren;
 • Leefbaarheid kleine kerkdorpen en wijken minimaal op het huidige peil houden;
 • Inspelen op de vraag in de woningbouw;
 • Deugdelijke huisvesting arbeidsmigranten;
 • Ruimte geven aan toerisme/recreatie;
 • Open houden zwembad de Diepsteeckel;
 • Afkoppelen van het regenwater van het riool;
 • Water op straat accepteren, niet in woonhuizen;
 • Woonlasten burgers niet onnodig verhogen;
 • Voorwaarden scheppen voor ontwikkeling bedrijfsleven en daarmee werkgelegenheid;
 • Zorgvoorzieningen in dorp en wijk behouden;
 • De toekomstige veranderingen in de zorg zo minimaal mogelijk invloed hebben op het niveau van de zorg;
 • Een zelfstandig Someren zolang het financieel en organisatorisch mogelijk is.

 

Lijst Someren-Heide
Raadsleden Marco Stolwijk
Hans van Tulden
Burgerleden Miranda v.d. Kruijs
Frank van Tulden
Fractievoorzitter Marco Stolwijk
Secretariaat Maike Koppens
Ploegstraat 55A
5712 RL Someren-Heide
Penningmeester Hans van Tulden
Voorzitter
Achterban Lijst Someren-Heide komt iedere maandag vóór de commissievergaderingen om 20.00 uur bijeen in Gemeenschapshuis de Bunt. U bent van harte welkom om deze bij te wonen.