Home

Koninklijke onderscheiding voor onze (oud) voorzitter Paul Rietjens

Onze (oud) voorzitter Paul Rietjens heeft vanochtend van Burgemeester Dilia Blok een koninklijke onderscheiding in de orde van Oranje Nassau mogen ontvangen. Super terecht en verdiend! Gefeliciteerd Paul en ook Mario, geniet ervan met je familie.

Een beknopte samenvatting van de verdiensten van Paul:

Lijst Someren-Heide

32 jaar lang en 8 verkiezingen voorzitter van Lijst Someren-Heide. Ook was hij coördinator bij de gemeenteraadsverkiezingen met een speciaal hart voor de leefbaarheid in de Kerkdorpen en derhalve al vanaf 2011 lid van Werkgroep Wonen.

SVSH Voetbal

– Actief lid vanaf 1966 tot heden.

– Jeugdleider van 1974 tot 1995 en deze periode ook vaak scheidsrechter geweest bij de jeugd.

– Organisator van jeugdkampen in deze periode

– Trainer lagere elftallen van 1990 tot 2014

– Organisator buurtvoetbaltoernooi met Koninginnedag/Koningsdag van 1994 t/m 2016

Buurtvereniging De Driesprong 1988-2016

Zeer actief binnen de buurt om er altijd iedereen bij te betrekken. Organisator van activiteiten voor jong en oud(eren) zoals de jaarlijkse verplaatsing van “de kei” naar de nieuwe “kei van Someren-Heide”, buurtfeest, dropping etc.

Stichting voor Sociaal en Cultureel werk in S-H

Penningmeester van 1980-1993.

Het bijhouden van de financiën van gemeenschapshuis De Bunt. Sturen van rekeningen, betaling van facturen, aangiftes belastingen

Toneelvereniging de Heidespelers

Actief lid (1989-1995) bij uitvoeringen, opbouwen podium, regelen baractiviteiten bij uitvoeringen, promotor.

C.V. De Keijepaol Someren-Heide

19987-heden

Als voormalig prins Carnaval in 1986 sindsdien betrokken bij de C.V. de Keijepaol. Actief in de ex-prinsencommissie en organiseert van daaruit de prinsenreceptie en is daarbij vaak spreekstalmeester.

Stichting SoPro (Someren Promotie) nu Stichting Someren Natuurlijk

1992-1999 Een stichting om de gemeente Someren te promoten. Toeristisch meer aanzien te geven en om Somerense inwoners die op de achtergrond veel werkzaamheden verrichten voor medewerkers in het zonnetje te zetten (Zummerse Mens), exploitatie van het vvv kantoor en het maken van een activiteitenkalender.

Bijpraatavond over wonen in Someren-Heide

Op dinsdag 29 oktober gaat Lijst Someren-Heide samen met Dorpsoverleg Someren-Heide en Werkgroep Wonen iedereen bijpraten over alle ontwikkelingen rondom wonen.

Er spelen verschillende onderwerpen binnen dit thema, denk aan de huidige ontwikkelingen op nieuwbouw, de toekomstige bestemming van de kerk en gasloos wonen.

De avond start om 20.00 uur in de Bunt en u bent allen uitgenodigd om te komen luisteren en meepraten over de woningbouw en de woonvisie binnen Someren-Heide.

We zien u graag dinsdag 29 oktober aanstaande.

Achterbanvergadering 20-5-2019

We willen tijdens deze achterbanvergadering onder andere stil staan bij het feit dat de gemeentelijke begroting behoorlijk te kort komt. Inhoudelijke informatie hierover vind u hier: Info begroting

Informatieavond gasloos bouwen

Samen met het Dorpsoverleg hebben we meegewerkt aan een avond omtrent het gasloos bouwen. Hieronder enkele presentaties van deze avond:
Info avond gasloos bouwen

All electric concept Someren Heide

Informatieavond ontwikkelingen buitengebied 

De avond is goed verlopen met goede discussies. Hieronder de link naar de presentatie van deze avond:
Infoavond buitengebied

Houd onze Facebookpagina in de gaten: Facebook Lijst Someren-Heide 

Trots 

Wij zijn trots om te kunnen melden dat onze 12 speerpunten door het college overgenomen zijn en het merendeel zelfs in het coalitieprogramma staat. Tel daarbij onze toekomstige bijdrage in de nieuwe Winkelstraat en de opgenomen passage over de wildbeheereenheid tegen vooral de wilde zwijnen op en Lijst Someren-Heide is goed bedeeld.
Coalitieprogramma: klik hier.

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben horen we het graag!

Lijst Someren-Heide nodigt uit om deel te nemen aan een brainstorm/discussie op 20 augustus vanaf 20u in de Bunt. Graag gaan wij het gesprek aan over de energietransitie die Someren moet ondergaan. Dat we die als Gemeente moeten ondergaan is een feit waar we niet omheen kunnen, maar momenteel is de manier waarop een Gemeente hier invulling aan geeft nog een taak van de Gemeente zelf.

Onze fractie zal een presentatie geven om helder te krijgen wat nu exact de opgave is die we op moeten lossen. Een opgave in te besparen Elektriciteit, Warmte en Brandstof en een doorkijk naar het beleidsmatige waar de Gemeenteraad iets van moet vinden.

Na die presentatie willen we het gesprek aan gaan:
• Lokaal of regionaal oplossen
• Regels tav initiatieven in het buitengebied. Ja/Nee, welke dan.
• Windmolens of Zonneparken voor elektriciteit?

Hopelijk zien we jullie de 20ste in de Bunt.
Fractie Lijst Someren-Heide

Iedereen is altijd van harte welkom bij onze maandelijkse achterbanvergaderingen.  Voor de
precieze data van de vergaderingen zie “Agenda“.

Ons programma kunt u hier lezen.

Via onze facebookpagina bent u altijd en overal snel op de hoogte van alles rondom onze partij.