Home

Bijpraatavond over wonen in Someren-Heide

Op dinsdag 29 oktober gaat Lijst Someren-Heide samen met Dorpsoverleg Someren-Heide en Werkgroep Wonen iedereen bijpraten over alle ontwikkelingen rondom wonen.

Er spelen verschillende onderwerpen binnen dit thema, denk aan de huidige ontwikkelingen op nieuwbouw, de toekomstige bestemming van de kerk en gasloos wonen.

De avond start om 20.00 uur in de Bunt en u bent allen uitgenodigd om te komen luisteren en meepraten over de woningbouw en de woonvisie binnen Someren-Heide.

We zien u graag dinsdag 29 oktober aanstaande.

Achterbanvergadering 20-5-2019

We willen tijdens deze achterbanvergadering onder andere stil staan bij het feit dat de gemeentelijke begroting behoorlijk te kort komt. Inhoudelijke informatie hierover vind u hier: Info begroting

Informatieavond gasloos bouwen

Samen met het Dorpsoverleg hebben we meegewerkt aan een avond omtrent het gasloos bouwen. Hieronder enkele presentaties van deze avond:
Info avond gasloos bouwen

All electric concept Someren Heide

Informatieavond ontwikkelingen buitengebied 

De avond is goed verlopen met goede discussies. Hieronder de link naar de presentatie van deze avond:
Infoavond buitengebied

Houd onze Facebookpagina in de gaten: Facebook Lijst Someren-Heide 

Trots 

Wij zijn trots om te kunnen melden dat onze 12 speerpunten door het college overgenomen zijn en het merendeel zelfs in het coalitieprogramma staat. Tel daarbij onze toekomstige bijdrage in de nieuwe Winkelstraat en de opgenomen passage over de wildbeheereenheid tegen vooral de wilde zwijnen op en Lijst Someren-Heide is goed bedeeld.
Coalitieprogramma: klik hier.

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben horen we het graag!

Lijst Someren-Heide nodigt uit om deel te nemen aan een brainstorm/discussie op 20 augustus vanaf 20u in de Bunt. Graag gaan wij het gesprek aan over de energietransitie die Someren moet ondergaan. Dat we die als Gemeente moeten ondergaan is een feit waar we niet omheen kunnen, maar momenteel is de manier waarop een Gemeente hier invulling aan geeft nog een taak van de Gemeente zelf.

Onze fractie zal een presentatie geven om helder te krijgen wat nu exact de opgave is die we op moeten lossen. Een opgave in te besparen Elektriciteit, Warmte en Brandstof en een doorkijk naar het beleidsmatige waar de Gemeenteraad iets van moet vinden.

Na die presentatie willen we het gesprek aan gaan:
• Lokaal of regionaal oplossen
• Regels tav initiatieven in het buitengebied. Ja/Nee, welke dan.
• Windmolens of Zonneparken voor elektriciteit?

Hopelijk zien we jullie de 20ste in de Bunt.
Fractie Lijst Someren-Heide

Iedereen is altijd van harte welkom bij onze maandelijkse achterbanvergaderingen.  Voor de
precieze data van de vergaderingen zie “Agenda“.

Ons programma kunt u hier lezen.

Via onze facebookpagina bent u altijd en overal snel op de hoogte van alles rondom onze partij.