Home

 

Informatieavond ontwikkelingen buitengebied 

Hierbij willen wij jou namens Lijst Someren-Heide uitnodigen om een informatieavond bij te wonen over de ontwikkelingen in ons Buitengebied op maandag 18 maart om 20:00 in Gemeenschapshuis de Bunt.

Het Buitengebied van Someren is in beweging, nieuwe pijlers melden zich en de oude pijler heeft het lastig. Hoe ga je daarmee om? Wat laat je toe en wat niet? Wij zijn benieuwd naar jullie mening!

Agenda:
– Voortgang Bestemmingsplan Buitengebied; deelgebied 1 en 2 zijn zo goed als gereed. Presentatie over de uitkomsten hiervan. Wat ging goed? Wat kan beter?
Definitieve evaluatie van het traject vindt najaar 2019 plaats, eventuele aanpassingen kunnen we dan doorvoeren.

– Overige ontwikkelingen in het buitengebied bespreken; toerisme en recreatie / invloed Brainport / bedrijvigheid / toekomstverwachting agrarische sector en duurzaamheid.
We hopen op een goede opkomst zodat we samen een inhoudelijke discussie kunnen voeren over een aantal belangrijke zaken die richting besluitvorming gaan in de Gemeenteraad!

Houd onze Facebookpagina in de gaten: Facebook Lijst Someren-Heide 

Trots 

Wij zijn trots om te kunnen melden dat onze 12 speerpunten door het college overgenomen zijn en het merendeel zelfs in het coalitieprogramma staat. Tel daarbij onze toekomstige bijdrage in de nieuwe Winkelstraat en de opgenomen passage over de wildbeheereenheid tegen vooral de wilde zwijnen op en Lijst Someren-Heide is goed bedeeld.
Coalitieprogramma: klik hier.

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben horen we het graag!

Lijst Someren-Heide nodigt uit om deel te nemen aan een brainstorm/discussie op 20 augustus vanaf 20u in de Bunt. Graag gaan wij het gesprek aan over de energietransitie die Someren moet ondergaan. Dat we die als Gemeente moeten ondergaan is een feit waar we niet omheen kunnen, maar momenteel is de manier waarop een Gemeente hier invulling aan geeft nog een taak van de Gemeente zelf.

Onze fractie zal een presentatie geven om helder te krijgen wat nu exact de opgave is die we op moeten lossen. Een opgave in te besparen Elektriciteit, Warmte en Brandstof en een doorkijk naar het beleidsmatige waar de Gemeenteraad iets van moet vinden.

Na die presentatie willen we het gesprek aan gaan:
• Lokaal of regionaal oplossen
• Regels tav initiatieven in het buitengebied. Ja/Nee, welke dan.
• Windmolens of Zonneparken voor elektriciteit?

Hopelijk zien we jullie de 20ste in de Bunt.
Fractie Lijst Someren-Heide

Iedereen is altijd van harte welkom bij onze maandelijkse achterbanvergaderingen.  Voor de
precieze data van de vergaderingen zie “Agenda“.

Ons programma kunt u hier lezen.

Via onze facebookpagina bent u altijd en overal snel op de hoogte van alles rondom onze partij.